Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 geldt de AVG. Deze wet geeft personen meer privacy rechten en geeft organisaties zoals onze Stichting meer verantwoordelijkheden. Ook onze Stichting Oranjebrigade bewaart persoons- en bedrijfsgegevens. Denk hierbij aan de vrienden van de stichting en denk aan onze sponsoren.Daarbij gaat hem om het bewaren op papier en ook digitaal.

Dit betekent dat wij zeer zorgvuldig met al deze gegevens omgaan en deze niet aan derden gaan verstrekken. Wij plaatsen met regelmaat berichten over onze activiteiten op deze website en ook worden er foto’s geplaatst.

De AVG geeft aan dat foto’s en het noemen van namen ook privacy gevoelig liggen:

‘Als de persoon die op de foto voorkomt direct of indirect identificeerbaar is, dat betreft het een persoonsgegeven. Identificeerbaar wil zeggen herkenbaar zonder al te veel moeite of inspanning’

Op de foto’s of verslagen die we op de website zetten, staan veel personen. Dat is ook het doel van dit soort foto’s of verslagen. Dat zijn verslagen en foto’s met als doel om bezoekers van de website te informeren en achteraf ook deel te laten zijn van de activiteiten.

De AVG zegt dat bij foto’s die geplaatst worden, eerst de personen die er zichtbaar op staan toestemming moeten geven. Behalve als de foto’s en verslagen geplaatst worden voor journalistieke doeleinden.

Stichting Oranjebrigade beschouwt het plaatsen van foto’s en verslagen op de website als een journalistieke taak, en wij zullen daarom niet aan ieder persoon die zichtbaar is of genoemd wordt in een verslag toestemming vragen alvorens we het artikel of de foto plaatsen. Dit zou ook geen werkbare situatie opleveren en de spontaniteit van het verslag of de foto is dan ver te zoeken.

Natuurlijk hebben we er alle begrip voor als jij wilt dat we jouw naam niet mogen noemen of als je niet wilt dat we een foto plaatsen waarop jij zichtbaar bent. Laat het ons dan per mail weten!  Sta je al vermeld in een verslag of ben je al zichtbaar op een foto, ook dan zullen we dit aanpassen op jouw verzoek.

Heb je hier vragen over, dan horen we het graag!

Stichting Oranjebrigade Giessenburg

oranjebrigade@gmail.com